Данъчните облекчения за колите с катализатори ще се определят единствено от мощността в киловати. От тази година размерът на налога е обвързан с екологичните категории от „Евро 3“ до „Евро 6“. Автомобилите с мощност до 74 kW и с „Евро 3“ и „Евро 4“ ще плащат 50% от данъка, а с „Евро 5“ и „Евро 6“ - 40%. Колите със същата мощност и с катализатор, но без екологична категория, ще плащат 60% от дължимата сума.
Определената мощност от 74 kW за данъчни отстъпки породи дискусии сред шофьорите. Преобразувана в конски сили, тя е равна точно на 100.64 к.с. и по логиката на закръглението трябва да се смята за 101 к.с., които обаче вкарва колата в друга данъчна скала.
Край на догадките вчера сложи шефът на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева.
При плащане на данъка мощността не се преобразува от киловати в конски сили. В талона тя е вписана в киловати и ние се водим по него. Автомобилите с мощност до 74 kW безусловно ползват отстъпките, които им се полагат, обясни Робева. 
Плащането на данъците върху превозните средства, недвижимите имоти и такса битови отпадъци започва от 1 март. Извършва се на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. Тези, които платят цялата сума до 30 април, ползват 5% отстъпка.
Днес е последният срок за деклариране на доходите на лица, които плащат патентен данък, както и за плащане на налога с 5% отстъпка.
Данъчните декларации могат да се получат от офиса на общинска дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“1 или да се изтеглят от сайта на Общината. Документите се подават също в общинската данъчна служба. Когато дейността, която подлежи на патентно облагане, се започва след 31 януари, данъчната декларация се подава преди това. 
От Общината напомнят, че през 2014 година размерите на патента, на данък недвижими имоти, на туристическия и на такса битови отпадъци се запазват същите като през 2013-а.
За стари задължения „Местни данъци и такси“ начислява лихви за просрочие и прилага принудително събиране. Хората, които са се освободили от имоти или автомобили, трябва да уведомят Общината, за да се закрият партидите им и да не се начисляват данъци.