Три изнесени приемни в областта организира през този месец Национална служба за съвети в земеделието. На 14 юли експертите ще съберат земеделците в общинската служба по земеделие в Сливо поле, а на 14 и 21 юли - в службите във Ветово и Две могили. Приемните ще се провеждат от 10 до 12.30 часа.
Целта на срещите е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата. На тях всеки стопанин ще може да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. 
Националната служба за съвети в земеделието вече организира три такива приемни в други русенски общини през юни.