Правителството одобри приятелско споразумение и едностранна декларация по две дела срещу България в Европейския съд по правата на човека, съобщиха от правителствената пресслужба.

Приятелското споразумение ще бъде сключено с Цветан Дамянов, който претендира за нарушение на правото на справедлив съдебен процес. То се изразява във факта, че въпреки произнасянето на национален съд в негова полза относно собствеността на земеделска земя, до момента на подаване на жалбата в Европейския съд по правата на човека решението на съда не е било изпълнено. С акта държавата признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати на Цветан Дамянов 1200 евро обезщетение.

Едностранна декларация ще бъде направена по жалбата на Анита Атанасова. Тя се оплаква от продължителния период на изпълнително дело, образувано след наказателно производство срещу трето лице, в което Атанасова е конституирана като граждански ищец и й е било присъдено обезщетение. Предложеното от ЕСПЧ обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делото е 1300 евро.
Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.