Документалната изложба „Воден синдикат „Русенски Лом“ - начало на хидромелиоративното строителство в Русенско“, бе открита в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Експозицията е посветена на 90-годишнината от създаването на синдиката, поставил начало на напоително-отводнителната дейност в областта, наследник на която днес е „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав.
Изложбата включва документи от фондовете на Държавен архив-Русе, свързани със създаването на Воден синдикат „Русенски Лом“, сред които: Указ на цар Борис III за утвърждаване Наредбата за водните синдикати, Устав и строителна програма, Писмо от Управителния съвет на Воден синдикат „Русенски Лом“ до Русенски Окръжен съд за вписване в Търговския регистър, заявления за назначаване на главен инженер и технически директор, списъци на членове на синдиката и др. 
Показани са и снимки на напоителни съоръжения и работници от годините след 1944 г. от личния фонд на Тинко Тинчев. Публикации в периодични издания за строителството на напоителни системи и съоръжения на територията на Русенски регион в периода след 1944 г. показва от своите фондове Русенската библиотека в изложбата.
Главният инженер на „Напоителни системи“, клон Долен Дунав Илиян Димов дари на Държавния архив и на Русенската библиотека екземпляри от Алманаха „Дела на русенските хидромелиоратори“, посветен на 90-годишнината, както и архивни снимки от 25-годишнината от създаването на Държавна напоителна система - Русе.