Управителният съвет на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” е подготвил предложения за новия Наказателен кодекс, в частта му „Лов”. Те вече са изпратени до Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и засягат незаконния лов, съобщиха от сдружението.
Основният мотив за исканите промени в Наказателния кодекс е изводът, че бракониерството е един от най-сериозните проблеми на ловното стопанство на България през последните 20 години. Резултатите от усилията за неговото ограничаване у нас са незадоволителни, най-вече поради несъвършенства на нормативната уредба, в това число и на Наказателния кодекс.

Практиката досега показва, че почти всички производства по Наказателния кодекс за бракониерство, биват прекратявани от прокуратурата още във фаза досъдебно производство, поради „ниска обществена опасност на извършеното деяние”. Това, вместо да налага респект на всички нарушители, действа точно обратно - създава чувство за безнаказаност в определени групи граждани.

От друга страна, сегашните текстове от Наказателния кодекс, квалифициращи бракониерството, позволяват алтернативно прилагане на санкцията - или присъда, или глоба в нищожен размер, което дава възможност на съдиите да създават противоречива съдебна практика за идентични престъпления.

Ето защо са предложенията на НЛРС-СЛРБ за промени в частта „Лов” на новия Наказателен кодекс. Те имат за цел да доведат до търсене на наказателна отговорност и присъди с лишаване от свобода за бракониерски деяния.

УС и ръководството на НЛРС-СЛРБ предлагат нещо отдавна прието в Европа – бракониерството да води до затвора Това може да стане само чрез промяна в Наказателния кодекс и в България, която недвусмислено и категорично да предвижда наказанието лишаване от свобода за извършване на престъплението бракониерство.