МВР ще закрие института си за компютърни технологии. Това се очаква да се случи днес с решение на Министерския съвет. Основната функция на тази структура са експертизи, свързани с компютърни престъпления.

Според предварителните разчети част от служителите ще преминат към Националния институт по криминалистика и криминология.

Останалите вече ще работят в дирекцията "Комуникационни и информационни системи", която се занимава и с поддръжката на националния спешен телефон 112 и системата за ранно предупреждение при бедствия.
Институтът, който е създаден 1997 година, ще се ликвидира с цел оптимизация и по висока ефективност на работата.
МВР вече се раздели с фирмата "Безконтактни мултиплексорни вериги" (БМВ), както и с държавния СОД.