Интермодален терминал ще бъде изграден до 2017 година в Русе и ще е единственият в Северен централен район, обяви на вчерашното обществено обсъждане на модерния обект Ивайло Дженев от националната компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/. Той ще предостави възможност за ефективно транспортиране на големи товари от Черно море до Централна Европа чрез пренасочване на товарите от автомобилния към железопътния и водния транспорт. Сред участниците в обсъждането бяха областният управител Стефко Бурджиев и зам.-кметът Димитър Наков.
Терминалът на стойност 4 195 300 лева ще бъде издигнат на гара Разпределителна-изток. 3 566 000 лева от тях ще бъдат осигурени от Европейски фонд за регионално развитие, а НКЖИ ще осигури останалите 629 300 лева. Средствата ще бъдат преведени до 30 ноември, след което ще започне проектът за техническа помощ. После ще се обяви търг за изпълнител на обекта и ако не се наложат съдебни спорове, изграждането трябва да приключи до края на 2017 година, посочи инж. Дженев. Наскоро е направена първа копка за такъв терминал в Пловдив.
Проектът е стратегически за Русе и ще засили позициите на региона като транспортен център, каза областният управител Стефко Бурджиев.
Изграждането на интермодален терминал в Русе е проект с регионално, национално и общоевропейско значение и ще доведе до по-добри икономически перспективи за областта. Изпълнението му ще привлече повече фирми и клиенти, ще увеличи националния и международния трафик на товари и ще създаде нови работни места.