Меморандум за сътрудничество на академично ниво бе подписан вчера от ръководителите на Регионалния академичен център на БАН в Русе и Центъра за биоразнообразие към Румънската академия на науките. Подписването стана в края на работна среща, в която участваха областният управител на Русе Стефко Бурджиев, проф.Кирил Стойчев от Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН, ректора на Русенския университет проф.Христо Белоев, а също и на академик Александру Богдан, директор на Центъра на биоразнообразие към РАН и негови колеги и сътрудници. Правим това във важен момент, за да можем да подготвим партньорски проекти, и се надявам скоро да се радваме на плодовете на съвместната ни работа, каза Бурджиев. Според акад.Богдан срещата е с изключително важно значение и очертава сериозни перспективи пред академичното знание в двете държави.