Неръкотворен паметник издигнаха членовете на русенския клуб за генериране на парадоксални алтернативи „Мъдромер“ на един от ревностните си членове инж.Ангел Иванов, който през миналата година внезапно напусна този свят.
След излизането си в пенсия любознателният и начетен инженер не се отдаде на тихо безвремие, а обобщава и завършва 20-годишния труд на живота си, с който обоснова ново научно направление - версална физика. Най-елементарно обяснено, тя изследва взаимодействието между електричеството и гравитацията.
Към изводите на Ангел Иванов интерес прояви авторитетното списание на Руското физично общество, което за пръв път в историята си отпечата статии на български автор, а по-късно го удостои със званието „Безсмъртен почетен член на руското физическо общество (1872-2014)“ редом умове като Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Влаил Казначеев и цяла плеяда други и откриватели и изобретатели.
В памет на нашия колега и безкрайно иновационен приятел Ангел Иванов регистрирахме в Русенския районен съд новата обществена организация „Руско физическо общество - клон Русе“ за съдействие на физиците при изучаване на фундаментални природни закономерности, развитие на научно-техническата и културно-просветна дейност и за осъществяване на общественополезна дейност, съобщи създателят и основен двигател на „Мъдромер“ Иван Лазаров.