28 доброволци с различни умения са зачислени към Общината още през 2008 година, за да помагат при защита на населението от пожари и бедствия. Но поради липса на нормативна база за финансирането им част от хората са демотивирани, заяви кметът Пламен Стоилов, който през миналата седмица изнесе доклад по темата на национален форум за доброволчеството в столицата.
В новата наредба от лятото на 2012-а обаче Стоилов вижда шанс за попълване на доброволческия екип в Русе и за реалното му активизиране. Той смята още тази година да направи екип от 48-50 доброволци при таван на звеното от 60 души.