ДЗЗД „Вело Русе“ е единственият кандидат по обществената поръчка за проектиране и изпълнение на първостепенна веломрежа в Русе. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. Дружеството включва две фирми. Първата е русенската „Пътинжеринг“ АД, която се занимава със строителство, ремонт и поддържане на пътища, а втората фирма е плевенската „Влахов инженеринг“. Тя е с широк предмет на дейност, а нейн управител е Цветан Влахов. 
Прогнозната стойност на поръчката е 1 384 596 лева с ДДС. Тя включва изготвяне на технически проект, издаване на разрешение за строеж, строителство и авторски надзор по време на строителството.