През 2014 г. в страната са произведени 168,6 хил. тона плодове от овощни видове, което е с 20,1% под нивото от 2013 г., съобщи аграрното министерство. При почти всички основни овощни култури се отчита намаление на реколтираните площи (общо с около 22%), като при повечето от тях това е съчетано и с по-ниски средни добиви, причина за което са неблагоприятните климатични условия през годината - слани, измръзвания, обилни дъждове и градушки.
В резултат на комбинация от съществено намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив, производството на орехи, кайсии, сливи, вишни и малини се понижава с между 16,8% и 76,2% спрямо предходната година, като най-засегнати са орехите.
Производството на круши и праскови също бележи чувствителен спад (съответно с 26% и 18,2%), което обаче се дължи главно на намаление на реколтираните площи, докато средните добиви от тези видове остават близки до тези от 2013 г. Въпреки съществено по-малкото реколтирани площи, през 2014 г. продукцията от ябълки се задържа около нивото от предходната година (-0,9%), поради увеличение на средния добив до най-високото ниво за последните пет години. При черешите и лешниците също е налице увеличение на средния добив, но недостатъчно за да компенсира намалението на реколтираните площи.
Единствено производството на дюли се повишава в сравнение с 2013 г. (с 56,2%), въпреки че остава в ограничено количество.
Традиционно, с най-голям относителен дял от общото производство на плодове от овощни видове през годината са ябълките - 32%, следват черешите (19,7%), прасковите (18%) и сливите (14,6%).
През 2014 г. производството на грозде от десертни сортове в страната възлиза малко над 7 хил. тона. Това е с близо 58% под нивото от предходната година, при 43,3% намаление на реколтираните площи и 25,5% по-нисък среден добив, вследствие на неблагоприятните климатични условия.
Общият внос на плодове и зеленчуци в преработено и непреработено състояние отбелязва ръст от 13,9% в сравнение с предходната година, докато общият износ намалява с 1,4%.