С юбилейна научна конференция в Канев център Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ ще отбележи в четвъртък 110 години от създаването си . Така ще бъде отбелязано едновременно и 150-годишнината от полагането на основите на опитното дело в България. Конференцията се провежда под патронажа на земеделския министър Десислава Танева.
Историята на ИЗС „Образцов чифлик“ датира от далечната 1865 г., когато Митхад паша е определил мястото (Нумюне чифлик) за уникално за проучване на нови култури. Тази година се смята за началото на опитното дело у нас. Основаването на института пък е почти веднага след Освобождението - на 13 декември 1879 година, когато със специален Указ №374 е отворено първото практическо земеделско училище, което през 1883 г. е преобразувано в средно. 
През 1887 г. в уреденото към училището опитно поле е създадена първата ботаническа градина, наречена „Сортимент“, в която се изпитват редица нови земеделски култури. Ръководството на опитното поле се възлага на Константин Малков, един от най-видните представители на агрономическата мисъл в България, смятан за баща на опитното дело у нас.
Следващата важна крачка е създаването на Земеделската опитна станция на 9 март 1905 година въз основа на изграденото със съвременен облик за времето си опитно поле и на натрупания от учителите агрономи опит. В своето развитие станцията е завоювала завидни постижения в областта на селекцията и агротехниката и е придобила голяма известност у нас и в чужбина. Тук е създаден от проф. Иван Иванов сортът пшеница N 14, който е хранил България цели четири десетилетия. Днес създадени в последните години нови сортове печелят позиции не само у нас, а и в чужбина.