Поне 44 лева на декар годишно ще трябва да плащат наемателите на земя от общинския поземлен фонд, които желаят да вземат нивите за отглеждане на едногодишни полски култури. Това предлага кметът Пламен Стоилов за утвърждаване от общинските съветници. Като база за определяне на стартовите нива трябва да служат началните цени за търговете за земя от Държавния поземлен фонд, които се обявяват по-рано. Съгласно Наредба №1 за общинската собственост, годишната наемна цена за декар площ на отдаваните под наем земи от ОПФ не може да бъде по-малка от определения размер на наема за земи от ДПФ. 
За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост съответната цена е 6,00 лв./дка. 
За създаване и отглеждане на лозови насаждения се предвижда 3 години гратисен период, по минимум 44 лева годишно между четвъртата и седмата година, 66 лева от осмата до 20-ата година и 44 лв./дка до края на периода. За създаване на овощни насаждения гратисните години са 4, а за ягодоплодни култури - две. За различните култури и периоди наемите варират от 24 до 52 лева. 
За съществуващи лозови, овощни и етерично-маслени насаждения началните цени за търговете са съответно 44 лв., 41 лв. и 33 лв.