Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата на „Декра-Строй“ ЕООД срещу Община Русе.
Както вече „Утро“ писа, фирмата атакува условията в процедурата за избор на изпълнител за поддържане на хигиената и зимното почистване на улиците и тротоарите в Русе, ДЗС и Образцов чифлик. Нейният управител и собственик е съпругът на здравния министър Десислава Атанасова - Красимир Атанасов.
Самата „Декра-Строй“ не е подала оферта. Тя не е предявила и искане за спиране на процедурата, на обявената дата 23 януари е бил избран победителят „Русе пъблик сървисиз“ - фирмата, която и сега чисти града. За отбелязване е, че тя е била единственият кандидат.
Решението на КЗК е от 31 януари 2013 година. Ако „Декра- Строй“ не обжалва разпореждането на КЗК, това означава, че скоро Общината ще подпише нов договор с РПС при нови условия.