Петър ГЕЦОВ
Пчелари скочиха срещу готвените промени в Закона за пчеларството, които ще ги задължат да извадят повечето си кошери извън населените места. Според законопроекта, внесен от група депутати начело с председателя на парламентарната комисия по земеделието и храните Румен Христов, в урегулираните поземлени имоти могат да се настаняват до 10 пчелни семейства. Настаняването на повече се допуска само след писменото съгласие на всички собственици на съседни имоти. В мотивите към законопроекта се посочва, че по този начин се отстранява неравностойното положение на други хора. 
Сдружение „Съюз на пчеларите в България“ вече е внесло официално възражение срещу законопроекта в парламента. Оттам припомнят, че повечето пчелини са разположени в населените места и малка част са в горски или в общински имоти, а дори в големите европейски градове и столици няма ограничения за пчеларството. Председателят на съюза в Русе Владимир Димов посочи, че изискването кошерите да се изнесат би създало огромни затруднения. „Къде ще ги изместим тези кошери, как ще ги охраняваме извън населените места, как ще ходят до тях всеки ден пчеларите, голяма част от които са възрастни хора? И каква е логиката, като и пчелите от 10 кошера могат да жилят? Освен това, те летят на 5 км, могат пак да влязат в населеното място, дори ако кошерът е извън него“, заяви той. 
Много от пчеларите, бенефициенти по пчеларски програми, са длъжни да не местят кошерите си от стационарните пчелини най-малко 5 години. Нарушението на договорите води до връщане на получените суми.