С молба да бъде предоставен имот за създаването на център по въпросите на малките хора се обърна председателят на националната организация „Малки български хора“ Светослав Чернев към зам.-министъра на отбраната Орхан Исмаилов. В бъдещия център малките хора ще могат да се събират и общуват, да получават консултации по важни за тях теми, психологическа, социална и медицинска подкрепа, каза Чернев. Той представи опита на подобни центрове в Германия. Зам.-министър Исмаилов прие инициативата и даде обещание да съдейства в по-бързото оформяне на документите и предоставяне на имота.
Светослав Чернев обсъди с Тодор Воденов, председател на федерация „Отбрана“ на КТ „Подкрепа“ възможностите да се създадат условия за трудова заетост на малки хора в структурите на министерството.