Общината обяви публичен търг с явно наддаване за двата бивши цветарски магазина на „Паркстрой“ на ул. „Петко Д. Петков“ и на Американското пазарче. От 72 400 лева ще тръгне наддаването за имота на „Петко Д. Петков“, който е с площ 49,46 кв.м. Началната тръжна цена на другия магазин ще бъде 80 150 лв. Той е със застроена площ от 44 кв.м заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. 
Предложения за участие ще се приемат до 15 юни, като на 18-и ще се проведе търгът за магазина на „Петко Д. Петков“, а на следващия ден и този за имота на Американското пазарче.