132 тона нафта без маркировка е засечена от митницата в момент на зареждане в резервоарите на украински пътнически кораб.
Огромното количество излязло от данъчния склад на фирма за корабно бункероване в Русе и направило впечатление на служителите от сектор „Разузнавателна информация“ и „Анализ на риска“ към митницата. На място незабавно е изпратен екип за проверка. Представените документи от фирмата сочели, че горивото е за износ и е маркирано за ползване на данъчно облекчение. Взетите проби за лабораторен анализ обаче показали, че маркировъчното вещество е много под задължителното по закон количество, което дава възможност за злоупотреби.
В случая спестеният акциз за нафтата е в размер на 85 000 лева, които ще бъдат платени от собственика на фирмата за бункероване на кораби. Отделно той ще бъде санкциониран с глоба от 5000 до 10 000 лева и пълния размер на нафтата по пазарни цени, който възлиза на 75 000 евро.
Това е първата подобна злоупотреба, засечена по Дунав от митницата.