Печалбата на БРП за 2014 г. да не се разпределя, а да се отнесе към специалната сметка „Неразпределена печалба“ в баланса на дружеството. Това предлага управителният съвет на БРП на акционерите на параходството, които ще се съберат на редовно годишно общо събрание на 30 юни в Русе. 
Миналата година речният превозвач завърши със счетоводна печалба от 2.074 млн. лева. С тях натрупаната в последните години, но неразпределена печалба ще надхвърли 7.5 млн. лева. 
Акционерите ще гласуват и предложение за удължаване мандата на Одитния комитет с още три години.