“Керос България” планира да разшири производството на керамични изделия чрез изграждане на нова инсталация за изработване на плочки, става ясно от инвестиционно предложение, публикувано от дружеството. Предстои по него да се произнесе РИОСВ, тъй като подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. Капацитетът на новата линия е определен на 195 тона плочки на денонощие при капацитет на ролковата пещ за изпичане 425 м3. 
Новата производствена инсталация ще отвори и допълнителни работни места. Към момента в “Керос България” работят към 170 човека. През 2009 г. предприятието стартира със 100 души персонал, които плавно се увеличават. Растат и оборотите.
Според последния финансов отчет за 2013 г. компанията реализира приходи от 26,2 млн. лева, от които 75% се реализират на външния пазар, а останалата една четвърт се пласира у нас. Традиционно високи са продажбите за клиенти от Германия, Румъния и Гърция, като се отчита значително увеличение на експорта към Близкия Изток.
Едноличен собственик на “Керос България” е испанската “Керос Керамика” АД, която до момента е вложила в русенския си завод 25 млн. лева. Основните видове продукти, произвеждани в Русе, са плочки (фаянс и теракот) и декоративни елементи, за изработката на които се използват и специализирани предприятия от България, Гърция и Испания.