Академическият съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" иска да се освободи сградата на Ректората, съобщиха от Алма Матер.

Съветът, който се събра вчера на извънредно заседание, настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет, за освобождаване на сградата на Ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването й само за целите на висшето образование и академичната автономия.

Ръководството на Софийския университет от своя страна заяви категорично, че окупацията на Ректората е недопустима. "Действията на малка група граждани, част от които дори не са от академичната общност на Алма Матер, в най-голямата сграда в София, която е публична държавна собственост и национален паметник на културата, пречат на десетки хиляди наши студенти и техните близки, както и на преподавателите и служителите от администрацията", се казва в официалната позиция на ректорското ръководство.

То оценява прогонването на университетската охрана вчера като престъпление, а самата окупация като завземане на държавна публична собственост. "Тези действия поставят под заплаха нормалното провеждане на учебния процес и застрашават гражданските права и интереси на десетки хиляди наши студенти и техните близки, на преподавателите и служителите и поставят Университета в невъзможност да изпълнява националните и международните си задължения по редица програми и проекти. Апаратура за милиони левове, за която академичното ръководство носи отговорност, банкомати, паричен салон, уникални музейни сбирки, официални печати, дипломи, книжарници, библиотеки, автомати за храни и напитки и пр. са оставени без надзор.

Поради атмосферните условия съществува и риск от критични ситуации, свързани с функционирането на електричеството, отоплението и водоснабдяването на сградата. Окупирайки държавна публична собственост, гражданите, заели Ректората, извършват престъпление и подлежат на наказателна отговорност. Двудневните опити на ръководството да разреши кризата с разговори с окупиралите Ректората не дават никакъв резултат. Ръководството на Софийския университет е упълномощено от Академическия съвет да предприеме всички законови мерки, за да бъде възстановено нормалното функциониране на най-голямата и авторитетна образователна институция в България", се казва още в позицията на ректорското ръководство.