Седем русенци са спечелили седемцифрени суми за миналата година и това е рекорд за региона, съобщиха от регионалния офис на Националната агенция по приходите. Всички милионери са мъже, като най-възрастният е на 75 години, следван от двама около шестдесетте и трима надхвърлили с малко четиридесетте си години. Най-младият е на 29 години, но е спечелил най-много от всички - над 1,5 млн.лв.
През миналата 2013 г. данъчните обявиха двама милионери, заработили съответно 1,112 млн. лв. и 1,083 млн. лв. Двойно повече бяха спечелилите седемцифрени суми за 2012 г., а 5 милионери в региона имаше през 2011 г.  
В националната класация русенските милионери заемат между 129-о и 257-о място. Според подадените данъчни декларации за миналата година 259 физически лица от цялата страна са обявили доходи от над 1 милион лева, като общата заработена от тях сума е 545 млн. лева.  
Най-много пари 259-те са получили от трудови и приравнени правоотношения - 226 млн. лв., следват доходите от прехвърляне на права и имущества - 147 млн. лв. и тези от стопанска дейност като едноличен търговец - 103,1 млн. лв. 
Сред „българските“ милионери има петима чужденци, които са натрупали общо 14 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са доходи от прехвърляне на права и имущества.
Българинът, декларирал най-висок доход за 2014 г., е мъж на 49 години от София, заработил над 8,7 млн. лв.