Въвеждането на белите сертификати за енергийни спестявания ще направи още по-изгодни мерките за увеличаване на енергийната ефективност. Отделните  домакинства обаче трудно ще се доберат до тях, а ако механизмът бъде приет в предложения вид, това ще оскъпи тока с 0.5%. Това стана ясно след вчерашната информационна среща, организирана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
За да може фирма или сдружение на граждани да кандидатства за бял сертификат, трябва вече да има реализирана икономия на енергия не по-малко от 1 тон нефтен еквивалент. На толкова е равен един бял сертификат. 1 тон нефтен еквивалент пък е равен на 11.632 мегаватчаса, което по настоящи цени е около 2000 лева. Според изпълнителния директор на АУЕР Ивайло Алексиев за тази цел са необходими инвестиции за едва 7000 лева, което обещава една отлична възвръщаемост за направените разходи.
Тези 11.632 мегаватчаса икономии едва ли могат да се постигнат от едно отделно домакинство, но са по силите на една кооперация или вход на стандартен 8-етажен блок. След извършване на обследване тя може да получи един или повече бели сертификати, които после да продаде на фондовата борса. На теория купувачи за тях винаги би трябвало да има, тъй като законът за енергийната ефективност поставя пред крайните търговци на електро-, топлоенергия и доставчиците на природен газ условие да постигнат годишно по 1.5% намаляване на продаваната от тях енергия. Общото количество, което трябва да се спести годишно, е 802 гигаватчаса, което при средна цена на електроенергията от 70 лв. за мегават час на свободния пазар се равнява на малко над 56 млн. лв. на година. Тези търговци, които не успеят да постигнат 1,5% икономия, подлежат на глоби и единственият начин да ги избегнат ще бъде да закупят съответното количество бели сертификати от борсата.
Колко биха стрували тези сертификати от АУЕР предпочетоха да не отговарят, тъй като проектът все още не е утвърден и много неща не са напълно ясни. Според русенски енергийни експерти обаче продажбата на бели сертификати може да върне до 12% от стойността на направените разходи.
Самото издаване на документа ще излиза 306 лева, така че продажната цена трябва да е по-висока, за да се реализира печалба. Администрирането на процеса по издаване на белите сертификати ще струва 52 млн. лв. годишно. От държавните такси за издаването на сертификатите се очакват 3.5 млн. лв. Недостигът от 49 млн. лева според проекта трябва да дойде от поскъпване на електроенергията с 0,5% през първите няколко години - нещо, което ще натовари сметките на всички потребители. Което едва ли ще зарадва домакинствата, които трябва с по-високата цена на тока да платят печалбата за малкото фирми и кооперации, които успеят да получат сертификати и да ги изтъргуват. За смекчаване на напрежение АУЕР предвижда от събраните приходи от белите сертификати да се подпомагат енергийно бедните домакинства с 15 лв. годишно, което прави общо 4.5 млн. лева. Дали това ще бъде достатъчно за социалния мир ще трябва да решат енергийният министър и правителството, които трябва да утвърдят или коригират проекта.