Един от най-големите играчи на пазара на земеделски земи - „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, отново купува ниви в Русенско, става ясно от последната справка за портфейла на борсово търгуваното дружество. Според нея фондът е увеличил притежаваните земи в региона с 340 декара и така стопанисва общо 6430 дка. Покупките са направени през последното тримесечие на миналата година.
„Адванс Терафонд“ заедно с по-новите „Росфарм“ и „Агрион“ диктува цените на пазара на земя не само в Русенско. Действията му открай време се смятат за индикатор за търсенето и предлагането на ниви. През първата половина на 2014 г. фондът разпродаде почти половината си ниви в областта. От октомври миналата година обаче е на страната на купувачите. „Адванс Терафонд“ увеличава портфейла си и тази година. През април например дружеството е закупило 1134 дка земеделски земи без да направи нито една продажба.
От години фондът използва печелившата стратегия да купува дребни парцели, които комасира и окрупнени ги продава на далеч по-високи цени. През април например са купени ниви при средна цена 806 лв/дка, а продадените 31 500 декара от началото на годината са на средна цена 1149 лв./дка. От тази разлика и събираните за притежаваните ниви ренти дружеството изплаща дивиденти на акционерите си. Формулата се оказва много удобна за дребните вложители, които могат индиректно да спечелят от покачването на цените и експлоатирането на земеделската земя без да е необходимо да влагат крупни суми.
Към края на април 2015 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 222 279 дка земеделска земя. Средното ниво на рентата по нови договори за 2014-2015 година е 47 лв/дка. Очакваните приходи са 6 709 790 лв., от които авансово са събрани 43.1%.