„Адванс Терафонд“ АДСИЦ започна да предлага продажба на земя на разсрочено плащане, съобщи компанията в прессъобщение по повод 10-годишнината от създаването си. Досега фондът продаваше земя само срещу пълно плащане.
Дружеството е един от големите играчи на пазара за земеделска земя в областта и към момента притежава 6090 декара ниви в Русенско.
До момента купувачите на земя от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ ползваха свои средства или банков кредит, за да закупят земята. Вече няма да имат нужда от банков кредит, защото самият фонд ще им я дава на разсрочено плащане. Фондът определено може да си позволи да не бърза с получаването на парите от купувачите на земя (тоест да си позволи разсрочено плащане), тъй като към 31.12.2014 г. има парични средства за 48 млн. лв., което е 23% от активите му. Освен това покупката на земя става все по-трудно, видно от постоянно покачващите се покупни цени на фонда.
Към днешна дата „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава около 220 000 дка, което го превръща в най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. В рамките на активното поземлено банкиране през годините компанията има общо купени 450 000 дка земеделска земя и 225 000 дка продадени. От създаването си досега дружеството има договори за наем и аренда с над 750 земеделски производители в 20 области на страната.