Живодар Душков бе гост в поредния литературен следобед, който организира клуб „Традиция и съвременност“ в русенското читалище „Ангел Кънчев“. Председателят на клуба Цолка Генова направи творчески портрет на Душков като историк, журналист, поет и редактор. Гостът прочете свои стихове, включително и от най-новата си книжка „33 тристишия“, издадена на български и на английски. След това той запозна публиката и с другата си нова книга - „Театрална книжчица“ посветена на 125 г. на малко известния  русенец интелектуалец Тодор Хр. Дашков. Накрая Ж.Душков подари шест свои книги на библиотеката на читалището.