Изтеклата 2013 г. запази тенденцията търговията със земеделска земя в Русенския регион да е най-активна в общините Сливо поле и Русе. Новото беше, че цените на нивите в тези две общини почти се изравниха, като изключим 3-4 по-слабо търгувани землища. За разлика обаче от други райони, в гореописаните не бе наблюдаван временен спад в средата на годината, а намалялото предлагане запази нивата високи - средно между 900 и 1000 лв./дка. Това твърди в обзорен коментар за търговията в областта през миналата година специализираното дружество за покупка, продажба и арендуване на земеделска земя „Русе Ленд“.
В Русенска община най-активно се търгуваше в Средна кула, Червена вода и Ново село. Тук даже и дългосрочните договори не намалиха желанието на купувачите, а силната конкуренция между тях и няколко по-едри арендатори доведе до осъществяването на множество сделки по над 1000 лв./дка. Стъпка надолу се търгуваше земята в Долно Абланово, Семерджиево и Басарбово - средно 920 лв./дка. Сравнително малко сделки на рекордно високи цени се сключиха в Бъзън, Мартен и Сандрово - до около 1100 лв./дка. В повечето местности на общинския център Русе също имаше повишено търсене, и то основно за земеделска обработка. Високата рента - 60 лв./дка, която бе раздадена в края на годината, също бе фактор, подкрепящ настроенията за повишаване на цените.
В Сливо поле рентите поизостанаха от тези в Русе и масово бяха около 50 лв./дка. По традиция обаче цената на земята остана висока поради много ниското предлагане, както и поради факта, че всички земеделски производители в района участваха активно на този пазар. Най-скъпо се търгуваха нивите в общинския център Сливо поле, Ряхово и Борисово - между 1000 и 1100 лв./дка. Високото качество на почвите в Бабово и Бръшлен, както и силните им кооперации запазиха цената на земята средно 950 лв./дка. Малко по-надолу се сключваха сделките в Кошарна, Голямо и Малко Враново. В тези землища предлагането на ниви беше по-голямо и средната цена за декар през 2013г. беше около 860 лв./дка.
Най-слаб интерес за покупка имаше в Юделник поради монопола на арендаторите и ниските изплащани ренти - 40 лв./дка за 2013 г. Средната цена на земята тук бе около 720 лв./дка.
Общият извод за изтеклата 2013г. за община Сливо поле е, че предлаганите оферти за покупка достигнаха нивата на тези от съседната Тутраканска община, поради сходните й характеристики на почвата, въпреки че рентите в Сливополско останаха с 15-20% по-ниски, казаха от „Русе Ленд“.