На 8.724 млрд. лв. възлизат активите в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 март 2015 г., съобщи Комисията за финансов надзор. В сравнение с края на първото тримесечие на 2014 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 20.74 на сто.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31 март 2015 г. е 4 313 501 души, като нараства спрямо 31 март 2014 г. с 2.41 на сто. 
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 43.251 млн. лв. и нарастват с 9.08 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. 
Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие на 2015 г. е в размер на 17.51 млн. лв. или средно малко под 2 млн. лева. 
Реализираната доходност за парите за втора пенсия за последните две години е средно 6,72% годишно за Универсалните пенсионни фондове, 6,51% за професионалните, в които се осигуряват категорийните работници, и 7,34% за доброволните фондове, в които по желание се внасят пари за трета пенсия.