Русенският завод на френската „Монтюпе“ отчита ръст на оборота с 12% през първото тримесечие на годината, става ясно от междинния отчет на компанията. За периода януари-март са реализирани продажби за 27,7 млн. евро или с 3 млн. евро повече отколкото за същия период на миналата година. 
От резултатите става ясно, че българският завод дърпа нагоре цялата група, която отчита общ ръст от 8% на приходите. По-голямо покачване на оборота има само поделението в Мексико - с 29,1%. То обаче е най-малкото от всички и продажбите му възлизат на едва 11,9 млн. евро. Заводите в Англия и Франция отчитат по-малък от средния растеж, а този в Испания е на минус.
Русенският завод на „Монтюпе“ е най-бързо растящият от групата за цялата минала година. Увеличението на приходите за 2014 г. е с 25,1%, при средно за групата от 7 на сто. Продажбите на тукашното поделение на „Монтюпе“ за миналата година са за 110,5 млн. евро.
Към момента в завода за автомобилни части работят около 830 човека или стотина повече отколкото в началото на 2014 г.
Бизнеспланът за следващите години предвижда да се вложат още 18 млн. евро и да се наемат още към 200 човека. Те ще са необходими, за да се посрещне изпълнението на голямата поръчка части за „Мерцедес“. Двата големи договора с германския концерн „Даймлер“ са за проектиране и производство на цилиндрови глави, които ще се произвеждат в българския завод на групата, който според фирмата е една от най-модерните леярни в света. Очаква се производството за германската компания да достигне 635 хил. цилиндрови глави годишно, което ще доведе до увеличаване общия обем на производство с 15%.