ДЗЗД „Консултанти РД“ е единственият кандидат по обществената поръчка за строителен надзор и инвеститорски контрол за санирането на четири блока по Националната програма за енергийна ефективност. Това стана ясно при публичното отваряне на офертите по общинската поръчка. 
Дружеството, което се управлява от Иван Иванов, включва две фирми. Първата е „Евроконсулт Русе“ ЕООД, която се занимава с архитектурни и инженерни дейности. Другата е добричката „Билдконтрол“ с предмет на дейност инженерни дейности и технически консултации. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева, а срокът за изпълнение е до края на 2016 г. 
Първите кооперации, на които ще бъде осъществен строителен надзор, са блок „Райна Княгиня“ на ул. „Яна Войвода“ 1, блок 4 в Мартен, блок 7а на ул. „Изола планина“ 28, блок „Неофит Рилски“ на ул. „Св.св. Кирил и Методий“ 25.