Няколко служители в областна администрация Русе ще бъдат съкратени и ще трябва да си търсят нова работа. Решението за орязването на чиновниците в областните администрации беше взето на вчерашното заседание на правителството. Тогава Министерски съвет намали общата численост на служителите в 10 областни администрации с 27 щатни бройки с промяна в Устройствения им правилник. Направените промени са в резултат на анализа за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден в годишния закон за бюджета, е посочено в решението.
Тепърва ще го обсъдим с областния управител Стефко Бурджиев. Не е нещо изненадващо, очакваше се, каза за „Утро“ зам. областният управител Станимир Станчев, като допълни, че не е имал предварителна информация за тези намерения.