Януарските сметки за ток поляха всички с вряла вода, като в някои случаи увеличението им спрямо предния месец беше 100%. Защо се получи така, обяснява директорът „Обслужване на клиенти“ в „Енерго-Про“ ЕАД Мария Димитрова.

- Г-жо Димитрова, на какво се дължат по-високите сметки за януари?
- Сметките за електроенергия зависят от 3 основни фактора  - броят дни, които се включват в сметката, количеството потребена през тях енергия и цената, по която потребеното количество се заплаща. При сметката за януари е много важно да се обръща внимание какъв период от време обхваща тя. Тази информация се намира във фактурата или фискалния бон, който клиентът получава. Особеното при сметката за януари е, че тя включва и част от декември, включително празничните дни.
Бих искала да посъветвам клиентите ни да обърнат внимание на периода на техния индивидуален отчет, който показва колко дни се включват в сметката, която плащат. Когато има празнични дни, отчетът на потребената енергия се измества с няколко дни. Това има голямо значение, защото следващата сметка на клиента вече не отразява потребената от него енергия в рамките на календарния месец, а по-голям период.
Ето и един конкретен пример: Ако консумацията на електроенергия на едно домакинство обичайно се отчита на 25-то число на месеца, поради струпването на почивни дни вместо на 25 декември този път е била отчетена на 17 декември. Това означава, че Вашата сметка за декември обхваща само 22 дни. За да се възстанови нормалният цикъл на отчет, с който сте свикнал и отново да бъдете отчетен на 25-то число, консумацията ви на енергия, на база на която се изчислява сметката ви за януари, е отчетена на 25 януари. По този начин сметката за януари обхваща периода от 17 декември до 25 януари. Така на практика сметката за януари не се явява сметка за календарен месец, а за 40 дни.
- Хората се оплакват, че сметката им за януари е почти двойно по- голяма от тази за декември.
- Примерът, който дадох, обяснява точно това - при положение, че сметката за декември включва почти двойно по-малко дни от тази за януари, е напълно обяснимо защо сметката за януари е по-голяма.
- Тогава това би трябвало да се случва всяка година?
- Да, така е. В началото на всяка година тази тема е актуална, но тази година има и още една особеност - ако в края на 2011 и началото на 2012 година имахме 5 празнични почивни дни, то през декември 2012 и началото на 2013 те са 9. Това води до значително по-голям отчетен период, отразен в сметките за януари 2013 от този през януари 2012 година. В същото време консумацията на електроенергия по празниците на битовите клиенти е значително по-висока от тази през останалите дни на годината, което допълнително се отразява на сметките за ток.
Да не забравяме и факта, че в Североизточна България декември беше значително по-студен в сравнение с ноември и в сравнение с последния месец на 2011 г., а непосредствено преди празниците на места зимната обстановка беше доста критична със заледявания, силен вятър и много сняг. На места беше обявено бедствено положение, училищата и детските градини не работеха и много хора си останаха непредвидено по домовете.
- Значи сметките за януари са по-големи, защото включват и част от декември и заради почивните дни, в които ползваме повече ток?
- Като цяло да, но върху размера на сметката за електроенергия оказва въздействие и цената на електрическата енергия. Поради увеличението на цената на електрическата енергия от 1 юли 2012 година, влязло в сила с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, при аналогична консумация, сметката за януари 2013 ще е с 13,8% по-висока от тази за януари 2012 година.
- Съветвате хората да обръщат внимание на това кой период се включва в сметката им. Как могат да разберат това?
- Информация относно сметките или индивидуалния отчетен период клиентите могат да получат на интернет страницата на компанията, в центровете за обслужване на клиенти на „Енерго-Про“ и на тел. 0700 161 61
- Какво да направят клиентите, ако все пак се съмняват в коректността на сметките си?
- Ние винаги правим проверка по подадените от клиентите сигнали. Ако проверката установи, че показанията на електромера са правилно въведени, но клиентът не е удовлетворен, ние му предоставяме информация за различните възможности за проверка на самия електромер, които може да използва. Съветваме нашите клиенти да ни потърсят, за да дадем отговор на въпросите, които ги вълнуват, както и да намерим заедно подходящо решение за техния казус.
- Какво може да направи клиент, ако среща затруднение да си плати сметката за електроенергия за януари?
- Всеки клиент, който няма възможност да плати навреме, може да подаде искане за разсрочване на задължението си в най-близкия център за обслужване на клиенти. Всяко искане се разглежда индивидуално, като по правило компанията се стреми да постигне споразумение, за да избегне излишните усложнения при клиентите и допълнителните разходи от изключването.