Индексът на цените (инфлацията) на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2015 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2014 година, показват данните на Националния статистически институт. Спадът в растениевъдството е с 5.6%, а в животновъдството - с 4.6%.
По-ниски са цените на меката пшеница - с 8.0%, на царевицата - с 10.5%, на ечемика - с 1.7%, на картофите - с 14.9%. По-високи са цените на слънчогледа - с 13.1%, на доматите - с 9.6%, и на краставиците - с 16.9%. В животновъдството по-ниски са цените на свинете - със 7.7%, на домашните птици - с 3.1%, и на кравето мляко - с 6.1%.
За дефлацията на аграрните цени основен принос имат два фактора - огромното през миналата година производство на зърнени култури понижило цените им до 5-годишно дъно и ембаргото срещу Русия, което доведе до излишък на агропродукция в редица сектори.
Добрата новина за крайните потребители е, че падат и цените за текущо потребление. За първото тримесечие на 2015 г. те са с 4.1% под равнището на същото тримесечие на предходната година.
Индексът на цените на електроенергията и горивата намалява със 17.1%, на препаратите за растителна защита - с 1.3%, на ветеринарномедицинските продукти - с 0,7%, и на фуражите - с 3.9%.