Очакваното отваряне на офертите за изработване на идеен проект за магистрала между Русе и Велико Търново не се състоя в петък, както бяха обявили от агенция „Пътна инфраструктура“. Причината е промяна в обществената поръчка от 9 април. Според новите условия срокът за кандидатстване е удължен до 21 май, първоначалният беше 7 май. Ако отново не се появи спънка, е предвидено на 22 май специална комисия да отвори подадените оферти. Освен това срокът за изпълнение на поръчката е удвоен от четири на осем месеца. 
Целта на поръчката е да се проучат минимум три варианта за нов терен, които да бъдат обосновани и сравнени. Обществената поръчка предвижда да се изследват по-съществените социално-икономически последици от реализирането на проекта. Магистралата ще започва от Дунав мост, като проектът трябва да бъде съобразен с предвиденото ново кръстовище по проект, възложен от Областна администрация-Русе и изпълнен от „Виа план“-София, като в този участък не се предвиждат нови проектни решения. Магистралата ще бъде приблизително около 118 км, а краят й ще пресича съществуващия път Велико Търново-Габрово.   
Стойността на поръчката е 1 250 000 лева без ДДС. До участие ще се допускат кандидати, които за последните три години са изпълнявали сходни услуги и разполагат с екип от специалисти проектанти. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като най-голяма тежест ще има предлаганата цена.