Със специализиран семинар в Русе Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще разясни ползите и процедурите от въвеждането на бели сертификати за енергийни спестявания. Новите финансови механизми се въвеждат в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. За популяризирането им ще се проведат срещи в 6 областни центъра. Тази в Русе ще е на 19 май от 9.30 часа в хотел „Вега“.
Кампанията ще предостави изчерпателна и детайлна информация относно нуждите и дългосрочните ползи от предстоящото въвеждане на търгуемите бели сертификати, съфинансирана от Европейския съюз. Целта е да се насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според проектозакона на ЗЕЕ лица, а и всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в подобряване качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване, за повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствени системи и други.