Възможностите за сътрудничество обсъдиха вчера изпълнителният директор на асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и Боян Ботйов, наследникът на българския поет и революционер Христо Ботев и председател на едноименната фондация. Двамата са на мнение, че трябва да се популяризира чрез изложби и литературни четения Ботевото духовно наследство в Гюргево и други румънски градове. Бяха обсъдени също и идеи за разработване на европроекти в партньорство с румънски неправителствени организации. Лили Ганчева подари на Боян Ботйов своите книги „Пътеводител на Букурещ“ и „Румъно-български връзки в книги и периодика 1820-1878г.“.
По-късно Боян Ботйов се срещна и с областния управител Галин Григоров. Двамата обмениха мнения за сътрудничество в общи инициативи в русенския регион и в страната. Коментирана бе и възможността за изграждане на паметник на Ботев в Русе.