Русенският университет, Регионалният исторически музей в Русе и Музеят за национална история и археология в румънския град Констанца ще реализират проект за опазване и популяризиране на исторически и културно значимите обекти от долната част на Римския лимес, който е кандидат за включване в списъка за Световно наследство на ЮНЕСКО. Проектът по трансграничната програма INTERREG V-A Румъния-България е на стойност 494 928 евро, а продължителността му е 18 месеца. Договорът за финансиране беше подписан преди дни в регионалния офис за Трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България.