„Искам на този ден да си спомним с усмивка за моя баща. Предполагам, че той е успял да докосне с някаква история всеки от вас“, заяви Деси Тановска на възпоменанието, организирано вчера в барчето на дружество „Приста“ по повод 5-годишнината от смъртта на легендарния туристически деятел от Русе Георги Тановски-Лъва.
И наистина - всички, почели паметта на големия мъж и ръководител, говореха за него, сякаш е жив, сякаш е между тях. Историите следваха като лавина и преливаха една в друга, за дa се разбере накрая, че Тановеца-Лъва ще остане единствен и неповторим. 
Сред присъстващите на възпоменанието беше неговият голям приятел и дългогодишен журналист Христо Димов, с когото Тановски се тачеше като с брат.