Ръководството на клуба по бадминтон „Русе“ проведе благотворителен турнир под наслов „Мама и аз, татко и аз“. Участие в състезанието взеха двойки, съставени от родители и деца.
Kласиране: в група „Начинаещи“ - 1. Стелиан и Ирена Атанасови 2. Калоян и Стойчо Василеви 3. Александър и Силвия Лазарови 3. Алина и Людмила Милкови; група „Напреднали“ - 1. Теодор и Теодор Ковачеви 2. Антон и Явор Йотови 3. Мария и Нели Бояджиеви 3. Дилян и Николай Ненкови; група „Майстори“ - 1. Георги Бояджиев и д-р Пламен Кожухаров 2. Симона и Свилен Гърдеви 3. Лорена и Илиян Милеви 3. Боян и Милен Христови; група „Елит“ - Данаил и Симона Балкански 2. Светослав и Стоян Горанови 3. Николай и Едуард Керчеви 3. Александър и Димитър Ангелови.