През 2014 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в Русенско е 4553 лв., което е с 5.4% под равнището на средния за страната. В сравнение с 2013 г. показателят бележи увеличение с 1.1% и по него областта се нарежда на осмо място в страната.
Работната заплата остава основен източник за доходите на домакинствата в областта. Тя формира 53.1% от общия им размер и в сравнение с предходната година нейният относителен дял нараства с 9.1 процентни пункта. Пенсиите имат дял в общия доход на домакинствата от 25.5%. 

В сравнение с 2013 г. делът им намалява със 7.4 процентни пункта, докато в национален мащаб е регистриран ръст с 0.3 пр.п. Като цяло социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 29.3% от общия доход на лице от домакинство в област Русе, при 35.7% за 2013 година.     
През 2014 г. домакинствата в област Русе са изразходвали с 2.6% по-малко средства средно на лице в сравнение с предходната година. Относителният дял на разходите за храна е 32.2% при 31.5% през 2013 година. Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива средно на лице от домакинство в областта намаляват с 13.6%. 
Нарастват размерът и делът на разходите на домакинствата за здравеопазване (7.4%). За поддръжка на дома и жилищно обзавеждане през 2014 г. отиват 3.8% от  семейния бюджет.
Данните сочат, че настъпват промени в структурата на потребление на домакинствата. Консумацията на хляб и тестени изделия е 82.6 кг - с 10.6 кг по-малка от средната за страната и с 6.5 кг под миналогодишната. През миналата година сме изяли с 1.9 кг по-малко месо. С 3.4 кг намаляват потребените количества месни продукти. Потреблението на прясно мляко се понижава с 1.7 л. Регистриран е спад и в потреблението на сирене и кашкавал. 
Потреблението на пресни и замразени зеленчуци  намалява спрямо предходната година с 2.2 кг и достига 69.5 килограма. Месечната консумация на зеленчуци се редуцира с близо 190 грама на човек. Най-консумираните зеленчуци са доматите и краставиците - съответно 20.8 и 11.2 килограма. Спрямо 2013 г. потреблението на домати нараства средномесечно с 250 г, а това на краставици - с около 42 грама. Намалява и потреблението на пресни и замразени плодове - от 51.3 кг средно на лице през 2013 г. до 42.9 кг  през 2014 година. 
Освен, че ядем по-малко, вече и намаляваме и пиенето - потреблението на алкохолни напитки е с 0,4 литра под 2013 г. Нараства обаче потреблението на цигари - до 523 броя на лице (при 337 за 2013 г.).