Цветан Цветанов трябва да мълчи, защото от проверените обществени поръчки 85% са с нарушения. Това каза председателят на вътрешната комисия в НС Атанас Мерджанов.

Депутатите в комисията обсъдиха одитен доклад на Сметната палата за извършен одит на съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013г.

Председателят на Сметната палата Валери Димитров посочи пред депутатите, че има редица нарушения при провеждането на обществените поръчки при одита. Те са проверили общо 142 процедури и при 85% от тях са засечени нередности. Той обаче обясни, че министърът не носи административно-наказателна отговорност по смисъла на Закона за обществените поръчки. По думите му, данни за нарушения има, но данни за престъпления няма и затова в разпореждането няма точка, в която докладът да бъде изпратен на прокуратурата.

Мерджанов посочи, че има констатация в одитния доклад, че липсва двоен подпис, каквито са изискванията по закон. Подписва министърът, подписва упълномощено от него лице и липсва подписът на главния счетоводител, т.е системата за двоен подпис е била пренебрегната. Има редица претенции, свързани с дейността на БМВ – от една страна се констатират задължения на фирма БМВ, а от друга страна са констатирани дарения на БМВ към МВР. Двойно преплитане. "Ще стигнем до изводите на Йовчев, че в крайна сметка БМВ като държавно дружество не си изпълнява функциите и предназначението, за да обслужва специфични по род дейности, прилежащи към МВР", каза Мерджанов. Той добави, че ще има предложение до председателя на НС Михаил Миков докладът да стигне до главния прокурор.