Националната агенция за приходите се оказа неподготвена за основната промяна в данъчната кампания през 2014 г. - правото на хората с извънтрудови доходи да ползват 5% отстъпка при предсрочно подаване на декларация. За да може отстъпката реално да се ползва, авансовото удържане на данъка върху извънтрудови доходи за последното тримесечие на годината бе премахнато и хиляди българи бяха задължени да довнесат сами съответните суми, съобщава „Сега”.
Броени дни преди изтичането на крайния срок за ползване на отстъпката - 10 февруари, служебната бележка за платени извънтрудови доходи, която се прилага към данъчната декларация, се оказа сбъркана.

Образецът на друг формуляр, свързан с извънтрудовите доходи - така наречената сметка за изплатени суми, пък изобщо не е публикуван.

За проблема със служебната бележка се разбра след сигнал на счетоводители. Вчера от НАП признаха, че образецът на бележката е объркан. В сгрешения формуляр от работодателите се иска да обявят облагаемия доход на лицата от наеми и друга стопанска дейност като авторски хонорари, доходи от реализация на селскостопанска продукция и др.

Всъщност вместо облагаем трябва да се изисква брутният придобит доход преди приспадане на разходите. Гафът засяга всички граждани, които подават данъчна декларация.

Грешката не е малка, защото на свой ред може да доведе до грешно попълване на данъчната декларация. Брутният придобит доход от служебната бележка се вписва в приложенията към данъчната декларация и едва след това се извършва приспадане на признатите разходи.

Ако задължените лица впишат автоматично сумите от служебните бележки като брутен доход в декларациите, ще се стигне до двойно приспадане на направените разходи. Ако данъкоплатците са по-запознати с данъчното законодателство и успеят да забележат грешката, пък ще трябва сами да изчисляват брутния доход, като към вече посочения в служебната бележка облагаем доход добавят разходите, които са били приспаднати от него. Това на свой ред крие възможност за грешки.

Образецът на служебната бележка ще бъде поправен и повторно обнародван в "Държавен вестник", както изисква законът, обясниха от НАП. От агенцията не съобщиха кога точно ще стане това, но увериха, че ще е максимално бързо.

Данъкоплатците, които вече са получили служебна бележка по сгрешения формуляр и не са подали данъчна декларация, трябва да поискат от работодателите нова бележка по новия образец. Тези, които вече са попълнили и внесли в НАП декларациите, ще имат възможност да ги коригират до 30 април, без да губят правото на отстъпка за внесен в срок до 10 февруари данък.

Проблеми има и с друг образец на документ, свързан с извънтрудовите доходи - така наречената сметка за изплатени суми. До момента този образец изобщо не се е появявал в актуализиран вид. На сайтове на счетоводни компании се обяснява, че формулярът няма как да се предостави, защото се чака публикуването му.

Този документ има информативен характер, не се прилага към данъчната декларация и е само за сведение на данъкоплатеца. Вчера от Националната агенция за приходите обясниха, че формулярът ще е готов до седмица, като той на свой ред трябва да се обнародва в "Държавен вестник". От НАП увериха, че ще работят максимално бързо за отстраняване на проблемите, и помолиха за извинение.

Промяната в данъчните закони беше приета по времето на Симеон Дянков в края на 2012 г.