При решаването на проблема с уличното осветление търсим прагматичен подход - целим да се постигне ефект за възможно най-много хора. Подобряването на цялата осветителна мрежа струва около 2 милиона лева, които няма откъде да извадим, но до края на мандата проблемът ще бъде решен. Така зам.-кметът по комуналните дейности Свилен Иванов отговори на питанията на общински съветници за неосветени части в града и лошо състояние на съоръженията. В момента насочваме усилията си основно по жалби на граждани, допълни Иванов.