Портретът на Емануил Габровски е поредното попълнение, което ще допълни колекцията от фотографии на кметовете на Община Русе, която е окачена на третия етаж в администрацията. Снимката на Габровски е предоставена от неговата дъщеря Милка Ковачева. До жеста се стига благодарение на русенката Румяна Роева, която след като научава от „Утро“, че Общината издирва фотоси на бившите си кметове, се свързва със своята далечна роднина Ковачева, която вече живее в София, и й разказва за местната инициатива. Така тя изпраща снимка на своя баща, която вече е предадена в Общината.
Емануил Габровски ръководи града само 7 месеца през 1934 година, преди да дойде на власт Кирил Старцев. Въпреки краткото си управление роденият в Търговище Габровски оставя трайни следи в развитието на Русе. Известен става с това, че се отказва от заплата. По негова инициатива се разкриват кухни за бедни и безработни, подпомагал е финансово приюти за възрастни хора, сиропиталища и Родилния дом. Благодарение на него са започнати паметни проекти, сред които построяването на Моста на въздишките и на отделение за гръдноболни със 100 легла в двора на Държавната болница. Кметът Габровски осигурява средства за довършване разширението на Девическата гимназия и училищата „Ангел Кънчев“ и „Стефан Караджа“. Благодарение на него се решават и въпросите около приемането на бюджета и изясняването на строежа на градска кланица и на Халите. Преди да стане кмет Габровски и двамата му братя се стараят да пренесат в Русе нововъведенията от Европа, търгуват с текстил, мебели и дори откриват своя фабрика за кревати.