Никола Кибритев е завършил Техническия университет в Дрезден, Германия, и е магистър по електротехника. Работил е като младши и старши експерт в Сдружение „Регионална енергийна агенция - Русе“, а от четири години е изпълнителен директор на агенцията.

- Г-н Кибритев, как тече програмата по санирането?
- Тече сравнително добре. На национално ниво има около 700 сгради, като в Русе има 22 заявления до момента, от които 20 вече са одобрени.
- Толкова ли са и регистрираните сдружения на собствениците? 
- Да, докато в другите градове има много регистрирани и по-малко одобрени, при нас нещата вървят паралелно и който се е регистрирал, е одобрен. 
- Колко са подписаните двустранни договори между сдруженията и Общината и тристранните с Българската банка за развитие и областния управител?
- С Общината вече има 17 подписани договора, а с банката има 10, вписани в регистъра на програмата, като са подписани вече 15, които в момента се обработват. Това, че не са влезли в регистъра, означава, че не са стигнали обратно в банката, защото минават през областния управител. Кметът сключва договор между сдружението и Общината, като по този начин Общината става пълномощник на сдружението и работи за него. След това банката, Общината и областният управител сключват тристранен договор за целево финансиране. Този договор първо се подписва от кмета, той го изпраща на банката, която го подписва и му го връща, а той го дава на областния управител.
- Как се движим в сравнение с останалите градове?
- Ако имаме предвид бройката сключени договори, сме в средата на класацията. Не сме сред първите, които до момента са Благоевград, Хасково и Бургас, като ясна причина за това не мога да посоча. Гражданите там са решили, че им е важно, обединили са се около идеята и кандидатстват. В Русе правихме различни мероприятия, срещи с домоуправителите, но от тях има частичен ефект. Хората, които са решили да кандидатстват, го правят и без събития. От срещите няма много голям ефект, ефект има от направени сгради. В трите първи града има сгради по програмата на ПРООН, която е пилотна програма преди европейската. По нея бяха направени 50 сгради на територията на страната, като в Русе няма и русенци не познават проекта. Това е причината, поради която сме по-назад. Хората се страхуват, получават информация от различни източници, включително и издания със съмнителна достоверност. 
- Очаква ли се интересът към санирането да се увеличи след гласуваните от държавата облекчения?
- По-скоро да, тъй като се промени изискването за 100% съгласие за санирането, което по мое лично мнение не е правилно да се изисква при положение, че сградата е в режим на етажна собственост. В такъв режим трябва да се следват предписанията на Закона за управление на етажната собственост и да има начини дори с по-малко от 100% съгласие да се извършат действията. Щом хората живеят в етажна собственост, трябва да се съобразяват с решенията на общото събрание. 
Проблемните сгради, които имат по 2-3 несъгласни, вече ще могат да участват. В нашия регистър има около 30 блока, с които си комуникираме. От тях 8 имат проблеми именно с липсващи или несъгласни собственици. 
- А колко са одобрените сгради в Русе по европейската програма?
- По нея имаме 12 одобрени сгради, като първите ще се правят юни-юли и тогава вече ще има и добър пример в Русе, но дано да не е късно. 
- На какъв принцип се състезават градовете и има ли определени квоти?
- Не, няма квоти. Има определен ресурс, който е 1 млрд. лева за първото издание на програмата. Този ресурс се разпределя на състезателен принцип, пръв подал - пръв получил. Но това, че има сключен договор, не означава, че ще получиш финансиране. Кметът трябва да проведе обществените поръчки, да избере изпълнители, да сключи договори и чак тогава може да заявява плащания по програмата. 
- Докъде стигнаха обществените поръчки?
- Имаме проведени първите поръчки за енергийно и конструктивно обследване в Русе. „Гранд плюс“ е фирмата, която ще извърши енергийното обследване, а за конструктивното в момента се избира изпълнител. Ще поканим фирмите на среща и ще им обясним какви са нашите изисквания. Те ще започнат да обследват паралелно толкова сгради, за колкото стигне първоначалната сума, която сме предвидили да похарчим. Прогнозно 4-5 блока ще бъдат първите, които ще бъдат обследвани. 
- Какъв е най-оптимистичният срок това да се случи и кога ще започне самото саниране?
- В началото на май ще поканим изпълнителите и ще им възложим сградите. През май и юни те да обследват, да си предадат работите към 20 юни и тогава следва да възложим открити процедури за инженеринг и строителен надзор, като за да покрием първите блокове, в момента има пусната публична покана за строителен надзор. Ако юни пуснем откритата процедура за инженеринг, проектиране и строителство, има минимални шансове тази година да се строи. 
- Ако има нужда от укрепване на сградата, разходите за това ще се поемат ли?
- Когато укрепването се налага не по вина на собствениците, т.е. по стечение на обстоятелствата -  конструктивни недостатъци при строителството, земетресение, разместване на пластове, пропадане на почвата поради авария на ВиК инсталации, както е при блок „Русия“, те се поемат по програмата. Ако са настъпили конструктивни изменения по вина на собствениците - премахнати носещи конструкции и други такива нарушения, те не са за сметка на програмата. 
- Споменахте блок „Русия“, който е сред одобрените и който е в много тежко състояние.
- Той е сред одобрените и всички се вълнуваме как ще се развият там нещата. Ще бъде сложна поръчка, ще има скъпо конструктивно укрепване, ще отнеме и повече време, но като цяло становищата са, че може да се укрепи, за да спре пропадането, което в момента се случва. Щом може, трябва да използваме програмата, за да се направи. 
- Колко време отнема самото саниране?
- По старата програма имаме една малка сграда от 6 апартамента, като там това ще отнеме по-малко от месец, но един блок със седем входа може да отнеме и 3 месеца.
- Ще има ли контрольори, които да наблюдават целия процес по саниране и как ще се избират?
- Процесът се наблюдава първо от строителния надзор и инвеститорския контрол. Още при сключване на договорите всяка сграда излъчва свой представител, който да участва при контрола, обществените поръчки. Той има право да проверява и контролира. Контрол ще има, включително и Общината ще си изпълнява контролните функции, ако има нужда.  
- Колко ще е средно гаранционният срок?
- Гаранционият срок е съгласно Закона за устройство на територията, като там са регламентирани 5 години за топлоизолации, хидроизолации и други подобни мерки. 
- Продължава ли върволицата от граждани в отдел „Етажна собственост“ и наясно ли са вече хората с документите, които трябва да попълнят? Можете ли да посочите приблизителен брой граждани, които са минали от началото на кампанията?
- Навалицата продължава. Граждани, които искат да създават сдружения, продължават да се интересуват, да питат, но заради изискването за 100% съгласие много от тях досега не успяваха. Прави впечатление, че някои идват с изрядно попълнени документи, без дори да са ходили в отдела, което е добре и означава, че хората се справят с указанията и не им е толкова сложно, колкото в началото. Минимум 100 сгради до момента са се интересували от програмата.
- Какви са най-честите мотиви на хората да се включат в програмата и съответно на тези, които отказват да дадат подписа си за достъп до жилището?
- Щом искат да се включат, значи са осъзнали важността сградата да се поддържа, както и че сградите са вече много стари. Друга причина е, че осъзнават, че ще стане задължително да се постига определен клас на енергийна ефективност. А третата група хора просто казват, че това е възможност да спестят пари.
Първата причина за отказ е следствие на демографския срив като цяло, част от хората са в чужбина, други в София, а за някои не се знае нищо. Вторият проблем е информацията, която се тиража в някои медии, че който участва в програмата, ще му вземат апартамента и други подобни твърдения. Искам да подчертая, че няма риск никой да им вземе апартамента. Общината не може, националната програма в лицето на държавата също, защото процесът по прехвърляне на собствеността на един имот е изключително сложен. Програмата е изчистена и този риск не съществува. Това е един саботаж, заради който Благоевград, който е три пъти по-малък град, има три пъти повече заявления от Русе, но въпреки трудностите и спекулациите се справяме. 
- За какво друго все още не са наясно гражданите и питат най-често?
- Как ще се осигурява достъпът до жилищата, ще има ли къртене отвътре. Някъде това е възможно. Не може да се гарантира, че никъде няма да има скъсани и развалени връзки, или че няма да се наложи укрепване. Но изкъртеното ще се възстановява. Другият често задаван въпрос е дали сдружението може да тегли кредит, като това не е възможно, защото предметът му на дейност не е такъв. Никой няма да даде кредит на това сдружение, защото то няма имущество, с което да обезпечи вземанията. Сдружението се създава с една единствена цел - участие по програмата. 
- С колко се очаква да намалеят сметките за отопление след санирането?
- Наполовина, като това много силно зависи от състоянието на сградата към момента преди обновяването. Колкото е по-лошо състоянието, толкова по-голям процент спестявания се реализират. Някъде икономията може да стигне и 70%.
- Как ще се процедира с жилищата, които са санирани, със сменена дограма и остъклени тераси?
- Тези със сменена дограма най-вероятно ще останат така както са, освен ако дограмата не е много стара и не е започнала да излиза от употреба. Ако изолацията е нова, добре поставена и пасва, също няма да бъде бутана. Остъкляването с метална рамка и единично стъкло, което в момента е масова практика, няма как да продължи да съществува и ще трябва да бъде премахнато, а на негово място да се сложи дограма със стъклопакет и съответните физични характеристики. Собствениците ще получат възможност да решат дали искат балконът да бъде остъклен, или отворен.  
- Ще се увеличи ли данъчната оценка на санираната сграда и с колко?
- Говорих с „Местни данъци и такси“, като те казаха, че данъчната оценка няма да се увеличи. Това е така, защото Законът за местните данъци и такси е от 1998 година, когато не са се полагали топлинни изолации и те просто не са включени към оценката на сградата. 
- В програмата включена ли е смяната на асансьори?
- Категорично няма да има смяна на асансьори.
- Какви са сумите, които плащат сдруженията?
- В общината няма такса, 10 лв. е таксата в Агенцията по вписвания. 
- Какво се случва със сдружението, след като сградата бъде санирана?
- Трябва да продължи да съществува минимум пет години, като след това може да бъде разформировано, но това не е нужно, защото то не плаща никакви такси. 
- Какви са очакваните ефекти от санирането? 
- Най-големите ефекти са, че се намаляват разходите за отопление през зимата и за охлаждане през лятото, намалява се износването на сградата, т.е. удължава се нейният живот и се увеличава цената на имотите.