С ръст на продажбите с една пета и минимална счетоводна печалба от 20 хил. лева завършва първото тримесечие на годината „Фазан“ АД, става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Първото тримесечие традиционно е най-силно по отношение на нетните приходи от продажби, които възлизат на 1,486 млн. лева, посочват от дружеството. Сумата е с 20,23% по-голяма в сравнение със същия период на миналата година. 
Поетапното възстановяване на производството личи и в сравнителните данни по други показатели: нетните приходи от продажби на продукция са нараснали с 37%, разходите за материали - със 142%, а за възнаграждения - със 125%. Негативно влияние оказват ръстовете в цената на суровините, което ще повлияе конкурентоспособността на продукцията и би могло да намали поръчките.
„Фазан“ подобрява планирането в средносрочна перспектива, като същевременно е налице сериозна тенденция за постигане на стандартите, които чуждестранните клиенти очакват от продукцията, се казва в доклада на ръководството.
Очаква се продажбите през второто тримесечие да достигнат 1,330 млн. лева, при което първото полугодие да завърши с ръст от 8,5% спрямо същия период на миналата година.
Предприятието работи в нестабилна и трудна за прогнозиране международна среда поради рязко поскъпналия обменен курс долар/евро и свързаните с него доставки на суровини. Дружеството поетапно възстановява рентабилността при изпълнение на основни програми износ във водещи направления като Германия, Франция и Великобритания, което е важно условие за бъдещо развитие на тези отношения, както и предпоставка за привличане на нови клиенти.
Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари, твърди мениджмънтът на дружеството.