Първо частно училище „Леонардо да Винчи“ отбелязва 10-ата си годишнина на 30 април с тържествен концерт от 17.30 ч в салона на Русенската опера. Училището отваря за първи път врати на 15 септември 2005 г., когато посреща 14 деца в 7 класа. Днес се обучават 90 деца от първи до дванадесети клас в нова сграда. Успешно са се дипломирали 30 възпитаници на ПЧСОУ, които продължават образованието си в Англия и САЩ, в Холандия, Германия и България. Възпитаници на училището носят златни медали, купи и грамоти от състезания, а в биографията си „Леонардо да Винчи“ е записало много български и международни проекти, 11 от които твърде мащабни.