До две години Мартен няма да го има, а Русе ще е наполовина, ако капацитетът на инсталацията за производство на гудрон и битум на „Полисан“ се увеличи и бъде изградена инсталация за производство на бензин и дизел. Ще има едни нови 16 комина, които ще бълват серни окиси, азотни окиси, въглероден окис. Това каза за „Утро“ Недялко Попов от Мартен, един от активистите  в протеста на градчето, който настоява инвестиционното предложение на фирмата да се спре. Живеещите в Мартен се опасяват, че при един непрекъсваем процес, какъвто е нефтопреработката, въздухът и водите на Дунав ще бъдат силно замърсени. 
Дано хората осъзнаят, че това се отнася до всички нас и че не бива инвестиционното предложение да се реализира, още повече, че Мартен е градинарски район. Много малка част ще имат възможност да си оставят къщите тук и да се заселят другаде, коментираха мартенчани, които вече са внесли протестна подписка в регионалната екоинспекция.
Гражданите протестираха срещу намерението на „Полисан“ да увеличи капацитета на инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 на 200 000 тона годишно, както и да изгради инсталация за хидрокрекинг за производство на бензин и дизел чрез преработка на мазут и котелни горива с капацитет 250 000 тона годишно по суровина.
Въпреки опитите ни да получим коментар от „Полисан“ и уверенията от фирмата, че ще се свържат с нас, до приключването на броя реакция не последва.
Междувременно граждани посочиха публикуван в сайта на еко министерството официален документ, с който на 9 април 2015 година министър Ивелина Василева оставя без разглеждане искането на „Полисан“ за издаване на разрешително за експлоатация на предприятие на гудрон и битум. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, като вероятността обжалването да е разгледано от съда за толкова кратко време е нулева.