Публичните изпълнители в офиса на НАП в Русе са селектирали близо 1600 фирми от региона, които са декларирали, но не са внесли в законовия срок до края на март корпоративен данък над 100 лв., съобщиха от Приходната агенция. Преди да започне принудително изпълнение обаче, данъчните осъществяват контакт с представител на фирмата по телефона и разясняват на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията. След предприетите действия вече над 300 русенски търговци са побързали да внесат задълженията си, а други са заявили, че ще го направят в скоро време.
Банковите сметки на фирмите могат да бъдат запорирани, ако след поканата за доброволно изпълнение  не платят дълга си или не представят обезпечение. Имуществото на дружеството може да бъде изнесено на публична продан. Законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета. 
НАП предлага електронна справка за задължения на сайта си, като за целта е необходим електронен подпис или безплатният персонален идентификационен код (ПИК).